Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує авторів до публікації наукових статей в спеціальному випуску Європейського кримінологічного журналу «European Journal of Criminology, Q1 Scopus/WoS» під назвою «Злочинність та війна в Україні: кримінологічні, правові та інституціональні перспективи» («Crime and War in Ukraine: Criminological, Legal and Institutional perspectives»).

До 10 квітня потрібно надіслати розширену анотацію запланованої статті (300-500 слів) на електронну адресу g.chlevickaite@vu.nl. Авторів буде повідомлено про рішення редакції щодо прийняття анотації до 20 квітня 2023 р. У разі прийняття анотацій повні статті очікуються до 31 жовтня 2023 року. У межках процесу підготовки статей до публікації заплановано провести гібридний семінар у вересні 2023 року, на якому авторські колективи представлять свої статті для попереднього обговорення і можливого доопрацювання. Орієнтовний термін публікації спеціального випуску - травень 2024 року.

Розширена анотація повинна включати: 1) Актуальність обраної теми. Пояснення, чому автори беруться за цю тему, посилання на прогалину чи дискусію в літературі або існуючу соціальну проблему; 2) Чітке формулювання проблеми (проблемної ситуації), що полягає у протиріччі між тим що існує і тим, як повинно бути; 3) Методологія. Опис того як автори планують досліджувати поставлену проблему, які дані будуть використані, які методи аналізу даних планується застосувати; 4) Гіпотеза. Які результати автори очікують, до яких висновків планують дійти, які аргументи планують використати в дискусії, які рекомендації можливо буде запропонувати на основі отриманих результатів.

Редакційна колегія запрошує авторські колективи з України викласти власне бачення впливу українсько-російської війни на злочинність. Редактори ХНУВС та «Англія Раскін Університету» (м. Кембридж) пропонують допомогу у підготовці анотацій та статей. Якщо автори не володіють англійською мовою на достатньому рівні, за бажанням, до творчих колективів з України можуть бути залучені Європейські кримінологи із досвідом публікації у провідних світових журналах з метою супроводу процесу підготовки статей.

Контактна особа (редактор спецвипуску від ХНУВС): Сердюк Олексій Олександрович, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем психологічного забезпечення правоохоронної діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ, тел.: +380503271771, email: serdyuk@univd.edu.ua

Завантажити оголошення EJC Special Issue Proposal англійською мовою можна за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/11bV69ZXfXvcC2asANQmkcYHBiAvzrE-W/view?usp=sharing