У межах міждисциплінарної інтеграції навчальних дисциплін задля оптимізації професійної підготовки фахівців з права доцентка кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4 Тетяна Степаненко і доцент кафедри криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1 Василь Корнієнко провели бінарне заняття з дисципліни «Цивільний процес» для курсантів факультету № 1 ХНУВС за темою «Розгляд справи по суті».

Протягом навчального заняття було розглянуто питання використання висновку експерта як засобу доказування в судовому процесі. Василь Корнієнко розповів про види експертиз, порядок організації проведення експертиз (досліджень) та оформлення їх результатів.

Тетяна Степаненко звернула увагу курсантів на процесуальні особливості призначення та проведення експертиз у цивільному судочинстві, наслідки ухилення учасника цивільної справи від участі в експертизі та процесуальні особливості дослідження й оцінки висновку експерта судом.

Заняття викликало жвавий інтерес у здобувачів освіти. Проведення таких занять дозволяє детальніше ознайомитися з навчальним матеріалом та підвищити рівень його засвоєння, забезпечити міждисциплінарні зв’язки, формувати цілісні знання й уміння використовувати їх у практичній діяльності, активізувати процес навчання та досягти високої активності в групі.

ВЗГ ХНУВС