Доцент кафедри педагогіки та психології факультету № 3 ХНУВС Павло Червоний пройшов курси підвищення кваліфікації в межах програми «Google Digital Tools for Education / Цифрові інструменти Google для освіти», що рекомендовані Міністерством освіти і науки України за підтримки Google Україна для розширення можливостей використання цифрових інструментів та організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу. Під час навчання на курсах було опрацьовано наступні додатки: Google Клас, Google Meet, Google Календар, Google Диск, Google Документи, Google Таблиці, Google Форми, Google Презентації, Google Keep, Google Jamboard, Доповнення до об'єктів Google Диску, Google Chrome, можливості Google Workspace for Education. За результатами навчання Павло Червоний отримав сертифікат, що засвідчує успішне проходження програми підвищення кваліфікації (тривалість навчання склала 30 годин (1 кредит ECTS)).

ВЗГ ХНУВС