До уваги стейкхолдерів – здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців! Спільна робоча група Харківського національного університету внутрішніх справ для внесення змін виносить на публічне обговорення освітньо-професійну програму (ОПП) за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців в галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Запрошуємо зацікавлених осіб до обговорення проєкту ОПП та просимо надсилати пропозиції на електронну адресу кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 – kaf-pdtpa.edu.ua, або безпосередньо гарантам освітньо-професійних програм:

освітньо-професійна програма за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – Пчелін Віталій Борисович – pchelinvb@gmail.com;

освітньо-професійна програма за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – Безпалова Ольга Ігорівна - besolgigo@gmail.com.

Чекаємо на ваші пропозиції.

ВЗГ ХНУВС

Освітньо-професійна програма за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Освітньо-професійна програма за другим (магістерським) рівнем вищої освіти