Професор кафедри теорії та історії держави і права факультету №1 ХНУВС Дмитро Слинько взяв участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми приватного та публічного права», що була присвячена 94-річчю від дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Олександра Процевського. Захід був ініційований факультетом історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Учасниками науково-практичної конференції стали вчені, науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники вітчизняних та зарубіжних закладів освіти, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування. Під час конференції обговорювалися актуальні питання приватного та публічного права.

ВЗГ ХНУВС