Викладачка кафедри іноземних мов факультету №4 Харківського національного університету внутрішніх справ Юлія Бортник провела засідання наукового гуртка курсантів на тему «Граматичні труднощі та їх подолання під час написання наукової статті».

Викладачка розповіла про науковий стиль, його мету, основні функції та приклади побудови речень. Під час засідання учасники розглянули завдання на використання граматики, перевірили їх виконання, проаналізували помилки та  закріпили необхідні знання, які знадобляться при написанні наукових статей.  

ВЗГ ХНУВС