У межах діяльності Центру академічного письма Сумської філії ХНУВС відбувся науково-практичний семінар «Використання віртуальних джерел для підготовки наукових досліджень із дотриманням академічної доброчесності», головними учасниками якого стали студенти та курсанти 1 курсу філії. У вступному слові професорка кафедри гуманітарних дисциплін Надія Демиденко зауважила, що процес модернізації вищої освіти багато у чому визначається станом академічної культури. І практичні рекомендації щодо формування навичок самостійного пошуку першоджерел, збирання та їх опрацювання, є запорукою підготовки оригінальних наукових досліджень.
До проведення заходу доєдналася онлайн завідувачка відділу інформаційних комунікацій і баз даних Сумської ОУНБ Людмила Панкратова, яка зосередила увагу на інформаційних ресурсах, котрі здобувачі вищої освіти можуть використовувати у освітньому процесі, зокрема і для написання наукових праць.
Основний фокус взаємодії зі студентами та курсантами був зосереджений на організації пошуку інформації в електронному каталозі бібліотеки, дистанційному замовленні книг, рубриці «Періодика онлайн», віртуальній довідковій службі, за допомогою якої здобувачі мають можливість надсилати свої запити.
Присутні дізналися також і про такі нові цифрові продукти, як бібліотечна газета вТемі, подкаст вГолос. Також Людмила Панкратова акцентувала увагу на юридичних періодичних виданнях обласної бібліотеки, електронні копії яких здобувачі можуть отримувати на власну електронну пошту.
У перспективах роботи Центру аналітичного письма – організація анкетування здобувачів вищої освіти Сумської філії щодо закріплення навичок академічної доброчесності та ставлення до її порушення.

Сумська філія ХНУВС