На факультеті №2 Харківського національного університету внутрішніх справ триває складання курсантами випускних курсів підсумкової атестації. Іспити приймають досвідчені викладачі, представники практичних підрозділів ГУНП в Вінницькій області. Протягом останнього тижня майбутні працівники слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України демонструють рівень набутих знань і практичних навичок із кримінального права та процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності. Враховуючи реалії сьогодення, екзаменаційні комісії №3 та №4 акцентують особливу увагу на здатності та вміннях курсантів, що закінчують навчання за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність», проводити службові дії при розслідуванні злочинів, скоєних в умовах воєнного часу.

ВЗГ ХНУВС