До уваги зацікавлених сторін! З метою моніторингу та підвищення якості освітніх послуг з підготовки поліцейських факультет № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ ініціює перегляд освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (облікова аналітика). Запрошуємо зацікавлених осіб (стейкхолдерів) долучитися до публічного обговорення програми та надати свої пропозиції щодо її подальшого вдосконалення задля забезпечення більш ефективних шляхів і засобів досягнення результатів навчання та визначених компетентностей.

Пропозиції просимо надсилати за електронною адресою гаранта освітньо-професійної програми – кандидата економічних наук, доцента Сергія Ткаченка (sergey_tkachenko@ukr.net).

ВЗГ ХНУВС

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (Облікова аналітика)