До уваги стейкхолдерів - здобувачів вищої освіти, випускників, представників академічної спільноти, потенційних роботодавців! Кафедра соціології та психології факультету № 6 працює над оновленням  освітньо-наукової програми за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Запрошуємо зацікавлених осіб до обговорення проєкту ОНП та просимо надсилати пропозиції на електронну адресу гаранта освітньо-наукової програми Федоренко Олени Іванівни fei090771@gmail.com

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти