Для підвищення рівня професійної майстерності доцентка кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1 Ірина Казанчук взяла участь у циклі навчальних вебінарів із наукометрії «Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science» та «Індекс Гірша як один із головних показників діяльності вченого», проведених науково-навчальним центром компанії «Наукові Публікації».

Протягом чотирьох навчальних блоків спікер Павло Коломієць разом з учасниками розглянули актуальні питання щодо розвитку сучасної української наукометрії; визначення головних вимог до публікаційної активності вченого в міжнародних наукометричних базах даних, тонкощів роботи з наукометричними базами Scopus та Web of Science; підвищення наукометричних показників вчених. Також були розкриті головні проблеми, з якими стикаються українські науковці у процесі написання статей для зарубіжних журналів, самостійного пошуку платформи для публікації тощо.

Окрему увагу під час навчальних вебінарів спікер приділив визначенню основних способів підвищення індексу Гірша або h-index, та утримання його високого рівня. Індекс Гірша є важливим показником наукової діяльності кожного науковця, групи науковців чи закладу вищої освіти в умовах сьогодення. Він допомагає висвітлювати стан дослідницької діяльності вченого, просуватися кар’єрними сходами у державних та всесвітніх рейтингах, підвищуючи авторитет науковця, а також надає можливість більш конкретно оцінити наукову інформацію, ніж показники загальної кількості публікацій та загальної кількості цитувань.

Після завершення навчання Ірина Казанчук отримала сертифікат щодо підвищення кваліфікації в публікаційній сфері на 1 кредит ECTS (30 годин). Набуті знання стануть у нагоді у подальшій професійній діяльності. 

 

ВЗГ ХНУВС