Професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 Дмитро Слинько взяв участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми приватного та публічного права», яка проводилася факультетом історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за участі Міжнародної академії прикладних наук (Польща) та Стамбульського університету (Турція) й отримав відповідний сертифікат (6 годин (0,2 кредита ECNS)).

Учасниками науково-практичній конференції стали представники науково-педагогічного складу закладів вищої освіти та здобувачі освіти, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування.

Під час конференції обговорювалися актуальні питання сучасної юридичної науки в Україні.

Набуті компетентності будуть використані в освітньому процесі.

ВЗГ ХНУВС