Відбулася онлайн-зустріч робочої групи кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 зі студентами щодо обговорення освітньо-професійної програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців освітнього ступеня магістра в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» кваліфікація: магістр права, 081 «Право» (Правозастосування).

На початку зустрічі гарант освітньої програми професор Володимир Кройтор презентував зміст оновленої освітньо-професійної програми. Студенти факультету № 6 Валентин Панченко, Дарина Данельська, Анастасія Кириченко, Микита Митро, Денис Калінін, Анжеліка Шевченко, Марина Крищенко активно долучилися до обговорення важливості та актуальності програми, її змістовного наповнення, порядку проходження практики.

ВЗГ ХНУВС