Задля підвищення практичної підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема для вирішення складних реальних ситуацій та комплексного бачення розв’язання поставлених завдань у професійній діяльності правоохоронця, завідувачкою кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії ХНУВС Валентиною Василенко спільно із начальником Куп’янського районного сектору №1 філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області Олександром Лисяком і заступником начальника сектора дільничної інспекції поліції Комінтернівського РВ ХМУ Національної поліції України в Харківській області Віктором Золотухіним було проведено лінгвоюридичну квест-гру на бінарному занятті з навчальної дисципліни «Юридичне документознавство» для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські).

Офіцери звернути увагу курсантів на класифікацію кримінальних процесуальних документів за різними підставами й ознаками, типові структурні частини, техніки складання кримінальних процесуальних документів, процесуальні документи на стадії порушення кримінальної справи, досудового слідства й дізнання, процесуальні документи, що відображають закінчення й поновлення розгляду справ. Як зазначили фахівці-практики, отримання практичних навичок складання процесуальних документів у кримінальному провадженні є важливою складовою у підготовці висококваліфікованих фахівців для роботи у правоохоронних органах та суді.

Під час заняття майбутні представники правопорядку, застосувавши елементи квест-гри при злагодженій роботі у команді, зуміли реалізувати самостійно набуті нові знання і навички у виконанні практичних завдань щодо принципів і правил оформлення кримінальних процесуальних документів.

Сумська філія ХНУВС