Факультет № 1 (слідства) здійснює підготовку за денною формою навчання слідчих та дізнавачів для органів досудового розслідування Національної поліції України для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями «Право» та  «Правоохоронна діяльність». Факультет також готує слідчих, фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України за денною формою навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Право».