Відбулося розширене засідання кафедри соціології та психології факультету № 6 із запрошенням представників від магістрантів освітньо-професійної програми «Психологія (практична психологія)». Обговорювалися зміни, внесені в опис освітньої програми 2023 року. До відома здобувачів освіти було доведено інформацію про те, яким чином в освітньо-професійній програмі були враховані їх пропозиції, а також пропозиції інших стейкхолдерів. Порушувалося питання участі здобувачів-магістрантів і викладачів, які забезпечують освітні компоненти на магістерській освітній програмі, у щорічному опитуванні щодо якості цієї програми. Окремо розглядалися міжнародні зв’язки кафедри, а також досвід співпраці із закладами освіти й дослідницькими інституціями країн ЄС (Люксембургу, Польщі, Литви), обговорювалися практики та перспективи застосування цього досвіду для покращення програмних результатів навчання за ОПП «Психологія (практична психологія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

ВЗГ ХНУВС