Доцентка кафедри педагогіки та психології факультету № 3 Ольга Медведєва та начальниця сектору ювенальної превенції відділу превенції Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області в межах вивчення дисципліни «Юридична психологія» продовжують проведення бінарних занять для курсантів 2 курсу факультету № 1 за темою «Психологія злочинної поведінки неповнолітніх».

За специфікою досліджуваних проблем і практичної спрямованості юридична психологія невіддільна від юридичної науки й практики. Водночас юридична психологія є прикладною галуззю психології і базується на загальній,  соціальній та віковій психології. Це дозволяє актуалізувати проблематику криміналізації особистості неповнолітніх, розкрити її психологічні аспекти, специфіку «дитячих» поведінкових реакцій,  що сприяють вчиненню протиправних дій. Напружена, нестійка соціальна й економічна обстановка, яка склалася зараз в Україні, зумовлює зростання різних відхилень в особистісному розвитку і поведінці дітей. Серед них особливу тривогу викликають не лише відчуженість, яка прогресує, психотравматизація внаслідок військових дій, а й тенденції до розвитку цинізму, жорстокості, агресивності. Найбільш гостро цей процес виявляється у перехідному підлітковому віці.

На практичному занятті здобувачі освіти опрацювали кейси з реальних справ за участі неповнолітніх, зокрема де вони виступають як у ролі жертви, так і агресора, проаналізували поведінкові стереотипи, дефекти правової соціалізації дитини в сім’ї та види неблагополучних сімей, а також отримали корисні навички тактико-психологічної взаємодії з дітьми й специфіки розслідування злочинів за їх участі. Заняття проходило в інтерактивному форматі, наприкінці якого приділили час відповідям на запитання та рефлексії отриманого досвіду.

ВЗГ ХНУВС