Завідувачка кафедри іноземних мов факультету № 4 ХНУВС Олена Статівка взяла участь у міжнародному онлайн-тренінгу «Інтеграція елементів екзаменаційної підготовки у загальну навчальну програму вивчення англійської мови з посібником FOCUS ON EXAMS.UA» від Міжнародного освітнього центру Dinternal Education. Викладач цієї ж кафедри Артем Білоусов відвідав тренінг «Інтенсивна підготовка до іспитів з англійської мови в старших класах з курсом Formula». На тренінгах розглядалися такі питання як: оптимальний баланс між розвитком мовленнєвої компетентності студентів і перевірка їх готовності до іспиту, занурення в мову та одночасна підготовка до іспиту, підготовка до складання ЗНО та міжнародних мовних іспитів, інструменти викладача для офлайн навчання та цифрові інструменти для онлайн навчання (для викладача та студента).

Олена Статівка та Артем Білоусов опанували навички врахування особливості роботи при плануванні занять з англійської мови, інтегрування екзаменаційної підготовки в курс загальної англійської та планування навчального процесу із врахуванням необхідності формувати життєві компетентності студентів, а також навчилися визначати основні критерії при виборі автентичного ресурсу для підготовки до іспитів з англійської мови, враховувати особливості роботи при відпрацюванні різних типів екзаменаційних завдань і максимально використовувати увесь потенціал автентичного ресурсу.

ВЗГ ХНУВС