Професор кафедри цивільного права та процесу Олександр Кухарєв та суддя Полтавського районного суду Полтавської області Стелла Цибізова провели бінарне заняття з навчальної дисципліни «Спадкове право». Заняття проведено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання факультету № 6 на тему «Спадкування за заповітом». Розглянуто було питання: визнання судом заповітів недійсними; посвідчення заповітів посадовими, службовими особами; виконання заповіту тощо.

ВЗГ ХНУВС