Доцент кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 Станіслав Іванов провів чергове засідання наукового гуртка з питань, пов’язаних із механізмом правового регулювання правоохоронної і правозахисної діяльності. Курсанти факультетів № 2 та № 3 виступили з доповідями, присвяченими сучасному стану та перспективам розвитку нормативно-правового та організаційного забезпечення правоохоронної діяльності у сфері безпеки України. Доповідачі окреслили сучасні тенденції, обґрунтували її основні напрями та перспективи. Учасники заходу також акцентували увагу на тому, що правоохоронні органи займають центральне місце в здійсненні правоохоронної діяльності. Під час засідання були також заслухані доповіді гуртківців, які будуть брати участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів».

ВЗГ ХНУВС