Для здобувачів вищої освіти факультетів №№ 1-4 Харківського національного університету внутрішніх справ куратори з виховної роботи відділу соціально-гуманітарної роботи провели бесіди щодо дотримання норм ділового етикету і ролі етикету у житті суспільства загалом.

Етикет за своєю суттю є способом реалізації етичних уявлень людини та, зокрема, прояв її правової культури. Поліцейський повинен поводитися тактовно та ввічливо як із колегами, так і з пересічними громадянами.

Діловий етикет для поліцейського – це обов’язкова частина його компетентності і професійної придатності. Саме тому, кожен молодий правоохоронець має під час навчання докладати зусиль до формування у себе та своїх товаришів визнаних стандартів поведінки.

ВЗГ ХНУВС