Під час засідання Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ відбулося нагородження працівників, курсантів та студентів університету.

Подяку Вченої ради за багаторічну, плідну працю у Харківському національному університеті внутрішніх справ, виховання молоді в дусі патріотизму, вірності Присязі та Українському народу вручено Коломійцю Юрію Миколайовичу – доценту кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6.

Дипломами різних ступенів відзначено роботи працівників університету – учасників Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання. У номінації «Підручники», а саме підручник «Управління органами Національної поліції України», підготовленого О.М. Бандуркою, О.І. Безпаловою, О.В. Джафаровою та іншими за загальною редакцією В.В. Сокуренка відзначено Дипломом І ступеня. Нагороду отримав Бандурка Олександр Маркович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України).

Дипломом ІІ ступеня у номінації «Підручники» відзначено Академічний курс «Кримінологія», підготовленого колективом авторів за загальною редакцією  О.М. Литвинова. Диплом отримала Гладкова Євгенія Олексіївна – старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності.

У номінації «Навчальні посібники» Дипломом І ступеня відзначено навчальний посібник «Сучасні проблеми цивільного права та процесу», підготовлений С.О. Сліпченком, О.В. Синєгубовим, В.А. Кройтором та іншими за редакцією  Ю.М. Жорнокуя та Л.В. Красицької. Нагороду отримав Жорнокуй Юрій Михайлович – завідувач кафедри цивільного права та процесу факультету № 6.

Диплом І ступеня у номінації «Науково-практичні видання» відзначено методичні рекомендації «Тактика самозахисту та особистої безпеки працівників Національної поліції України», підготовлені С.М. Бортником, О.А. Моргуновим, В.О. Артем’євим, І.Г. Хомко за загальною редакцією В.В. Сокуренка. Диплом отримав Бортник Сергій Миколайович – декан факультету № 2.

Дипломом ІІІ ступеня у номінації «Навчальні посібники» відзначено навчальний посібник «Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень», підготовлений С.Є. Абламським, О. О. Юхном, Т. Г. Фоміною та ін. Диплом отримав Абламський Сергій Євгенович – доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету №1.

Дипломи ІІ ступеня отримали учасники V Міжнародного студентського саміту «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів» Цебинога Вікторія Юріївна – курсант факультету № 1 та Степаненко Владислав Віталійович – курсант факультету № 2. Дослідження на тему «Протидія кібербулінгу як суспільно небезпечного явища в Україні: сучасні реалії та міжнародний досвід» (науковий керівник – провідний науковий співробітник відділу організації наукової роботи Чумак Володимир Валентинович).

Дипломом І ступеня нагороджено учасника Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Гендерні дослідження» Цебиногу Вікторію Юріївну – курсанта факультету № 1 за наукову роботу «Механізми репродукування гендерних стереотипів в системі протидії кібербулінгу: соціально-психологічний аспект» (науковий керівник – провідний науковий співробітник відділу організації наукової роботи Чумак Володимир Валентинович).

Дипломом ІІІ ступеня відзначено студентку факультету № 6 Передерій Тетяну Сергіївну за активну участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика у 2018/2019 н.р.». Вона представила наукову роботу «Економічна політика у сфері забезпечення безпеки електронної комерції в Україні» (науковий керівник завідувач кафедри економіки та фінансів факультету № 6 Маковоз Оксана Сергіївна).

Подякою нагороджено  Маковоз Оксану Сергіївну – завідувача кафедри економіки та фінансів факультету № 6 за високий рівень у керуванні студентською науковою роботою та підготовку студентки Передерій Тетяни Сергіївни до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика у 2018/2019 н.р.».

Дипломом ІІІ ступеня відзначено переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, філософія права» Ушакову Маргариту В’ячеславівну – курсанта 1 курсу факультету № 4.

Подякою за наукове керівництво призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, філософія права» нагороджено Загуменну Юлію Олександрівну – професора кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1.

Дипломом ІІІ ступеня у номінації «Право» Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт відзначено Мороз Вікторію Сергіївну – студентку факультету № 6 за наукову роботу «Позитивні та негативні аспекти договору оренди житла з викупом» (науковий керівник доцент кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 Аврамова Ольга Євгенівна).

 Подякою за вагомий внесок у розвиток науки і підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Право» нагороджено Аврамову Ольгу Євгенівну – доцента кафедри цивільного права та процесу факультету № 6.

Нагороди від імені ректора, голови Вченої ради доктора юридичних наук, професора, генерала поліції третього рангу Валерія Сокуренка вручив проректор університету підполковник поліції Дмитро Швець. Він побажав усім наснаги для подальшої плідної роботи та нових здобутків на науковій ниві.

ВЗГ ХНУВС