Практична спрямованість професійно-психологічної підготовки поліцейського здійснюється шляхом формування професійних компетенцій працівника поліції, його психологічної готовності до виконання професійної діяльності, адаптивних можливостей до стресу і підвищення стресостійкості, профілактичних та корекційних заходів щодо професійного вигорання працівника поліції. Звертаючи на це увагу, для курсантів другого курсу Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ доцентка кафедри гуманітарних дисциплін Тетяна Білоус разом із психологом сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції Михайлом Бутенком провели бінарне заняття на тему «Ефективна комунікація поліцейського з різними верствами населення під час виконання службових повноважень».
Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти Михайло Бутенко розкрив суть фахових питань: які комунікативні знання та вміння повинен мати працівник поліції; основні труднощі у професійному спілкуванні правоохоронця з об’єктом професійної діяльності; стандартні та нестандартні ситуації соціальної взаємодії у службовій діяльності працівника поліції; комунікативна компетентність поліцейського; специфіка спілкування та взаємодії з різними верствами громадян (у залежності від віку, статі, професійно-культурного рівня, юридичного та соціального статусу тощо).
Курсанти отримали багато корисної інформації, а також змістовні відповіді на свої запитання щодо професійного спілкування з різними верствами населення під час виконання службових повноважень.

Сумська філія ХНУВС