Завідувач кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету №2 ХНУВС Сергій Ткаченко провів робочу зустріч із начальницею управління фінансового забезпечення і бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області Тетяною Комар. Вони обговорили перспективи подальшого вдосконалення освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (Облікова аналітика) Харківського національного університету внутрішніх справ. Було зосереджено увагу на необхідності підготовки кваліфікованих фахівців із питань обліку і оподаткування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та схильних до творчого мислення і постійного саморозвитку. За підсумками зустрічі було прийнято ряд рішень, спрямованих на покращення організації співпраці.

ВЗГ ХНУВС