Старшим викладачем кафедри трудового та господарського права факультету № 2 Тамарою Яценко разом зі старшим інспектором з особливих доручень ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітаном поліції Максимом Ревою в рамках дисципліни «Господарське право» було проведено бінарне семінарське заняття на тему «Загальна характеристика суб’єктів господарювання» для курсантів навчальної групи 203.

Під  час заняття обговорювалися питання правого визначення учасників відносин у сфері господарювання та охарактеризовано їх правовий статус. Окрему увагу було приділено дослідженню обмежень, що встановлені законодавцем для фізичних та юридичних осіб щодо заняття підприємницькою діяльністю.

Максим Рева наголосив, що від чіткого нормативно-правового закріплення статусу суб’єктів господарювання та процедури ліцензіювання окремих видів діяльності залежить не  лише  економічний стан держави у важких умовах сьогодення, а й подальше майбутнє України. Було зазначено, що поширеність  порушень в господарській сфері, різноманітність їх проявів та латентний характер викликають потребу в удосконаленні  контрольних повноважень з боку правоохоронних органів, у тому числі й  Національної поліції України.

Курсанти отримали змістовні відповіді на свої запитання, розширивши пізнання з вказаної теми. 

ВЗГ ХНУВС