2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020 

2021


«Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення» 04.06.2021 Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції  Програма dspace

«Підготовка поліцейських в умовах реформування МВС України» 28.05.2021 Збірник наукових праць  Програма dspace

«Проблеми цивільного права та процесу» 21.05.2021 Тези доповідей учасників науково-практичної конференції, присвяченої 96-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна Програма dspace

«Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми» 18.05.2021 Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції  Програма dspace

«Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених» 14.05.2021  Тези доповідей учасників науково-практичної конференції з нагоди святкування Дня науки Програма dspace

«Сучасна наука і правоохоронна діяльність» 14.05.2021  Тези доповідей учасників XXVIIІ науково-практичної конференції курсантів та студентів Програма dspace

«Авіація, промисловість, суспільство. Частина 1» 12.05.2021  Матеріали ІI міжнародної науково-практичної конференції Програма dspace

«Авіація, промисловість, суспільство. Частина 2» 12.05.2021  Матеріали ІI міжнародної науково-практичної конференції  Програма dspace

«Проблеми сучасної поліцеїстики» 28.04.2021 Тези доповідей науково-практичної конференції  Програма dspace

«Економічна безпека держави в контексті національних інтересів» 23.04.2021 Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Програма dspace

«Особистість, суспільство, закон» 15.04.2021 Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора С. П. Бочарової Програма dspace

«Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації» 16.04.2021 Збірник тез доповідей науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової dspace

«Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів та відомств в умовах надзвичайних ситуацій» 09.04.2021 Збірник тез доповідей учасників XXII Міжнародної студентської науково-практичної конференції іноземними мовами dspace

«Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України» 02.04.2021 Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції Програма dspace

«Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного» 02.03.2021 Міжнародна науково-практична конференція Програма dspace

«Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19» 26.02.2021 Міжнародна науково-практична конференція Програма dspace

2020


- Вгору -

«Актуальні напрями практичної психології і психотерапії» 16.12.2020 Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та аспірантів dspace

«Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів» 09.12.2020 Збірник матеріалів круглого столу   dspace

«Стан та перспективи боротьби з корупцією в Україні» 27.11.2020 Програма науково-практичної конференції

«Сучасні проблеми правового, економічногота соціального розвитку держави» 27.11.2020 Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції Програма dspace

«Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи» 26.11.2020 dspace

«Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ)» 20.11.2020 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції dspace

«Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних єдиноборств» 20.11.2020 dspace

«Національно-визвольна боротьба та становлення і збереження державності України» 19.11.2020 dspace

«Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні» 29.10.2020 Тези доповідей учасників науково-практичного семінару  dspace

«Культурне розмаїття: матеріальна та нематеріальна культура різних країн світу» 12.06.2020 ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція dspace

«Підготовка поліцейських в умовах реформування МВС України» 29.05.2020 Міжнародної науково-практичної конференції  Програма  dspace

«Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми» 27.05.2020 Міжнародної науково-практичної конференції  Програма  dspace

«Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні» 28.05.2020 Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції dspace

«Проблеми цивільного права та процесу» 22.05.2020 Тези доповідей учасників науково-практичної конференції, присвяченої 95-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна dspace

«Сучасна наука і правоохоронна діяльність» 15.05.2020  Тези доповідей учасників XXVII науково-практичної конференції курсантів та студентів  dspace

«Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених» 15.05.2020  Тези доповідей учасників науково-практичної конференції з нагоди святкування Дня науки dspace

«Авіація, промисловість, суспільство. Частина 1» 14.05.2020  Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції dspace

«Авіація, промисловість, суспільство. Частина 2» 14.05.2020  Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції dspace

«Особистість, суспільство, закон» 24.04.2020  Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора С. П. Бочарової dspace

«Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну» 23.04.2020  Збірник тез доповідей науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті віце-президента Кримінологічної асоціації України, професора Олега Михайловича Литвака dspace

«Попередження та протидія насильству у суспільстві (зарубіжний досвід)» 09.04.2020  Збірник тез доповідей учасників XXI студентської науково-практичної конференції іноземними мовами dspace

«Питання сучасної науки і права» 24.04.2020  Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти

«Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України» 27.03.2020 Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції Програма  dspace

«25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього» 21–22.02.2020 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції   Програма  dspace

2019


- Вгору -

«Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів» 18.12.2019 Матеріали науково-практичного семінару dspace

«Правовий статус Національної поліції України: історія, сьогодення, перспективи розвитку» 11.12.2019 Тези доповідей учасників науково-практичної конференції курсантів, студентів і слухачів магістратури dspace

«Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави» 06.12.2019 Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції Програма dspace

«Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування» 28.11.2019  Матеріали науково-практичної конференції dspace

«Стан та перспективи боротьби з корупцією в Україні» 27.11.2019  Програма круглого столу 

«Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми» 26.11.2019 Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Програма  dspace

«Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.)» 22.11.2019 Збірник тез доповідей на міжнародній науково-практичній конференції до 25-річчя створення університету  dspace

«Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду» 17.10.2019 Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції  dspace

«Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України» 31.05.2019 Збірник наукових праць dspace

«Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» 24-25.05.2019 Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції Програма dspace

«Проблеми цивільного права та процесу»  24.05.2019  Тези доповідей учасників науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті Олександра Анатолійовича Пушкіна  dspace

«Правоохорона функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми дослідженя» 17.05.2019 Матеріали міжнародної науково-практичної конфренції Програма dspace

«Сучасна наука і правоохоронна діяльність»  16.05.2019 Збірник тез доповідей XXVI науково-практичної конференції курсантів та студентів з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи  dspace

«Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених» 16.05.2019 Тези доповідей учасників науково-практичної конференції з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи  Програма dspace

«Особистість, суспільство, закон» 25.04.2019 Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті професора С. П. Бочарової Програма dspace

«Діяльність патрульної поліції (зарубіжний досвід)» 19.04.2019  Збірник тез доповідей учасників XX ювілейної міжнародної студентської науково-практичної конференції іноземними мовами, присвяченої 25-річчю ХНУВС  dspace

«Питання сучасної науки і права» 19.04.2019  Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів Програма dspace

«Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку» 18.04.2019 Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції до 25-річчя ХНУВС dspace

«Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України» 11.04.2019 Збірник тез доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції Програма dspace

«Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України» 05.04.2019 Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції Програма dspace

«Семінар-нарада з уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС» 07–08.02.2019 Програма 

2018


- Вгору -

«Застосування інформаційних технологій у діяльності НПУ» 21.12.2018 Матеріали науково-практичного семінару Програма dspace

«Шляхи покращення професійного рівня працівників кінологічних служб» 14.12.2018 Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції  Програма dspace

«Пріоритетні напрями діяльності Національної поліції України» 12.12.2018 Тези доповідей учасників науково-практичної конференції курсантів, студентів та слухачів магістратури dspace

«Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави» 30.11.2018 Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Програма dspace

«Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми» 23.11.2018 Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Співпраця МВС України з громадянським суспільством щодо реалізації антикорупційної політики: проблеми та перспективи» 21.11.2018 Програма круглого столу 

«Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики» 21.11.2018  Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції   Програма dspace

«Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах» 16.11.2018 Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Програма  dspace

«Проблеми цивільного права та процесу» 25.05.2018 Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті Олександра Анатолійовича Пушкіна Програма dspace

«Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України» 24.05.2018  Збірник наукових праць Програма dspace

«Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» 18-19.05.2018 Матеріали науково-практичної конференції Програма dspace

«Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених» 17.05.2018 Тези доповідей учасників науково-практичної конференції Програма dspace

«Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності» 17.05.2018 Тези доповідей учасників XXV науково-практичної конференції курсантів та студентів Програма dspace

«Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія» 27.04.2018 Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Програма dspace

«Роль поліції у боротьбі з корупцією (зарубіжний досвід)» 20.04.2018 Збірник тез доповідей учасників XIX Cтудентської науково-практичної конференції іноземними мовами Програма dspace

«Актуальні питання сучасної науки і права» 20.04.2018 Збірник матеріалів ІХ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів Програма dspace

«Бочаровські читання» 13.04.2018 Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю підготовки психологів у Харківському національному університеті внутрішніх справ dspace

«Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України» 30.03.2018   Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції Програма dspace

«Актуальні напрями практичної психології і психотерапії» 02.03.2018   Матеріали VII Харківської науково-практичної конференції Програма dspace

2017


- Вгору -

«Сучасні питання фізичної підготовки працівників підрозділів МВС України в рамках реалізації концепції реформування освіти в МВС України» 15.12.2017  Пропозиції та рекомендації за результатами проведення Всеукраїнського науково-практичного круглого столу Програма

«Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності Національної поліції» 12.12.2017 Тези доповідей учасників науково-практичної конференції курсантів та студентів

«Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави» 01.12.2017 Тези доповідей VI Міжнародної науково­практичної конференції Програма

«Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.)» 25.11.2017  Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові

«Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми» 15.11.2017 Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Програма

«Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу» 08.11.2017  Матеріали науково-практичної конференції Програма

«Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» 03.11.2017 Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Програма

«Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми» 27.10.2017  Тези доповідей круглого столу Програма

«Сучасні проблеми адміністративного права та процесу» 30.06.2017 Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Університетські кримінально-правові та кримінологічні читання» 16.06.2017  Збірник тез доповідей I Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції Програма

«Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» 20-21.05.2017  Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції Програма

«Проблеми цивільного права та процесу» 19-20.05.2017 Тези доповідей учасників науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті Олександра Анатолійовича Пушкіна Програма

«Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених» 17.05.2017 Тези доповідей учасників науково-практичної конференції Програма

«Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності» 17.05.2017  Тези доповідей учасників XXIV науково-практичної конференції курсантів та студентів Програма

«Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України» 21.04.2017  Збірник наукових праць Програма

«Актуальні питання сучасної науки і права» 21.04.2017 Збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів 

«Миротворча діяльність поліції (зарубіжний досвід)» 20.04.2017 Збірник тез доповідей учасників XVIII Міжнародної студентської науково-практичної конференції іноземними мовами Програма

«Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України» 07.04.2017  Тези доповідей науково-практичної конференції Програма

«Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції» 31.03.2017 Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції  Програма

«Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання» 30.03.2017 Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора С. П. Бочарової  dspace

Міжкафедральний круглий стіл до Дня Соборності України 20.01.2017  Тези виступів учасників Програма

2016


- Вгору -

«Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики» 20.12.2016 Тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті Заслуженого професора М. С. Бокаріуса dspace

"Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми" 25.11.2016   Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції

"Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави" 18.11.2016  Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції

"Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення" 28.10.2016  Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції

"Військово-патріотичне виховання молоді: досвід та перспективи" 12.10.2016  Програма круглого столу

"Проблеми цивільного права та процесу" 27.05.2016  Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам'яті Олександра Анатолійовича Пушкіна Програма конференції

"Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України" 20.05.2016    Збірник матеріалів I міжнародної науково-практичної конференції Програма конференції

"Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції" 19.05.2016    Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Програма конференції

"Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності" 17.05.2016  Матеріали XXIII науково-практичної конференції курсантів та студентів Програма конференції

"Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених" 17.05.2016   Матеріали науково-практичної конференції Програма конференції

"Національні та міжнародні механізми захисту прав людини" 20.04.2016  Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу Програма круглого столу

"Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України" 08.04.2016   Матеріали науково-практичної конференції Програма конференції

"Бочаровські читання" 18.03.2016 Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора С. П. Бочарової dspace

2015


- Вгору -

"Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в екстремальних умовах" 18.12.2015   Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції

"Національна поліція України: проблеми становлення та стратегія розвитку" 10.12.2015   Збірник матеріалів науково-практичної конференції курсантів та студентів

"Теоретичні аспекти організації досудового розслідування" 04.12.2015   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

"Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства" 27.11.2015   Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції

"Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави" 20.11.2015   Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції

"Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми" 13.11.2015   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

"Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави" 12.06.2015   Збірник матеріалів II науково-практичної конференції

"Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності" 27.05.2015   Матеріали науково-практичного семінару (препринт)

"Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції" 22.05.2015   Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції

"Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку" 16-17.05.2015    Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

"Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності" 15.05.2015   Матеріали ХХІІ науково-практичної конференції курсантів та студентів

"Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених" 14.05.2015   Матеріали науково-практичної конференції

"Питання протидії насильству та захист дітей" 28.04.2015   Програма науково-практичного семінару

"Актуальні питання сучасної науки і права" 17.04.2015   Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів

"Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки в діяльності вищих навчальних закладів МВС України" 16.04.2015   Матеріали науково-практичної конференції

"Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України" 15.04.2015   Збірник матеріалів науково-практичної конференції

"Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти" 10.04.2015   Матеріали науково-практичної конференції

"Удосконалення законодавства України щодо реформування системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування" 08.04.2015   Програма круглого столу

"Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції" 03.04.2015   Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

"Військово-патріотичне виховання молоді: досвід та перспективи" 25.03.2015   Програма круглого столу

Обговорення законодавчих ініціатив щодо реформування органів внутрішніх справ України 18.03.2015   Програма круглого столу

"Актуальні проблеми правового забезпечення господарської діяльності в Україні" 12.03.2015   Матеріали круглого столу

2014


- Вгору -

"Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення" 28.11.2014   Матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

"Кримінально-правові та адміністративні засади підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності підрозділами ОВС України " 21–22.11.2014   Збірник матеріалів круглого столу

"Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочинності" 12.11.2014   Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

"Сучасні проблеми кримінально-правового забезпечення охорони особистих прав і свобод людини та громадянина" 17–18.10.2014   Збірник матеріалів круглого столу

"Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України" 26.09.2014   Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

"Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції" 23.05.2014   Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Том I

"Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції" 23.05.2014   Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Том II

"Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених" 19.05.2014   Матеріали науково-практичної конференції

"Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності" 16.05.2014   Матеріали XXI науково-практичної конференції курсантів та студентів

"Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції" 17.04.2014   Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції

"Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України" 14.03.2014   Матеріали науково-практичної конференції (2,5 Мb)

"Актуальні питання безпеки фінансової системи держави" 21.02.2014  Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (2,28 Мb)

2013


- Вгору -

"Актуальні проблеми розслідування кіберзлочинів" 10.12.2013  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1,6 Мb)

"Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави" 21.11.2013  Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (1072 kb)

"Українське державницько-патріотичне виховання: реалії, тенденції, перспективи" 31.05.2013  Програма науково-практичного семінару (164 kb)

"Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України" 24.05.2013  Матеріали науково-практичної конференції (553 kb)

"Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції" 17.05.2013  Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції (368 kb)

"Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених" 16.05.2013  Матеріали науково-практичної конференції (180 kb)

"Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності" 15.05.2013  Матеріали XX науково-практичної конференції курсантів та студентів (343 kb)

"Протидія кіберзлочинності в фінансово-банківській сфері" 23.04.2013  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції - Препринт (261 kb) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції - Друкована версія (1974 kb)

"Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції в Україні" 19.04.2013  Матеріали науково-практичної конференції (2078 kb)

"Трудове законодавство: шляхи реформування" 12.04.2013  Матеріали науково-практичної конференції (2318 kb)

"Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти" 06.04.2013  Матеріали науково-практичної конференції (227 kb)

"Впровадження нового кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення" 05.04.2013  Матеріали науково-практичної конференції (537 kb)

"Заходи протидії насильству в сім’ї" 04.03.2013  Програма «круглого столу» (161 kb)

"Правове регулювання економічної безпеки України в умовах євроінтеграції" 21.02.2013  Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (597 kb)

2012


- Вгору -

"Використання інноваційних технологій у попередженні злочинів" 06.12.2012  Матеріали науково-практичного семінару (245 kb)

"Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі" 05.10.2012  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (9048 kb)

"Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених" 25.05.2012  Матеріали науково-практичної конференції (81 kb)

"Актуальні проблеми забезпечення практичної спрямованості підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України" 05.05.2012  Матеріали науково-практичної конференції (188 kb)

"Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності" 28.04.2012  Матеріали науково-практичної конференції (272 kb)

"Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи розвитку" 27.04.2012  Матеріали науково-практичної конференції (375 kb)

"Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави" 10.04.2012  Матеріали науково-практичної конференції (648 kb)

"Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти" 07.04.2012  Матеріали науково-практичної конференції (272 kb)

2011


- Вгору -

"Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених" 30.05.2011  Матеріали науково-практичної конференції (136 kb)

"Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України" 11.11.2011  Матеріали круглого столу (568 kb)

"Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності" 21.05.2011   Матеріали науково-практичної конференції (300 kb)

"Актуальні проблеми психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ щодо попередження фізичного та психічного травматизму, порушень дисципліни і законності серед особового складу" 14.04.2011   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (314 kb)

"Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти" 06.04.2011   Матеріали науково-практичної конференції (270 kb)

"Протидія незаконній міграції (зарубіжний досвід)" 14-15.04.2011   Матеріали науково-практичної конференції (780 kb) програма конференції

"Соцiологiя у правоохороннiй дiяльностi: теоретичні та прикладні аспекти" 30.03.2011   Матеріали науково-практичної конференції (140 kb)

"Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти" 18.03.11  Матеріали науково-практичної конференції (604 kb)

"Практична філософія перед викликами сучасності"   Матеріали науково-практичної конференції (376 kb)

2010


- Вгору -

"Попередження злочинів субєктами оперативно-розшукової діяльності" 17.12.10   Матеріали науково-практичної конференції (352 kb)

"Дізнання та досудове слідство в органах внутрішніх справ" 22.10.2010   Матеріали науково-практичної конференції (325 kb)

"Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України" 19.11.10   Матеріали науково-практичної конференції (504 kb)

"Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених" 05.06.2010   Матеріали науково-практичної конференції (301 kb)

"Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України" 28.05.2010   Матеріали науково-практичної конференції (1,8 Mb)

"Проблеми цивільного права та процесу. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна" 22.05.10   Матеріали науково-практичної конференції (506 kb)

"Актуальні проблеми сучасної наки і правоохоронної діяльності" 14.05.10   Матеріали науково-практичної конференції (410 kb)

"Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти" 10.04.2010   Матеріали науково-практичної конференції (235 kb)

"Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти" 19.03.2010   Матеріали науково-практичної конференції (680 kb)

2009


- Вгору -

"Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України" 04.12.2009   Матеріали науково-практичної конференції (652 kb)

"Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах" 28.11.2009   Матеріали науково-практичної конференції (337 kb)

"Сучасні напрямки профілактики та актуальні проблеми розслідування злочинів, що вчиняються неповнолітніми" 30.05.2009   Матеріали науково-практичної конференції (208 kb)

"Проблеми цивільного права та процесу" 23.05.2009   Матеріали науково-практичної конференції (558 kb)

"Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених" 23.05.2009   Матеріали науково-практичної конференції (332 kb)

"Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності" 16.05.2009   Матеріали науково-практичної конференції (627 kb)

"Сучасні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності. Частина 1"   Матеріали науково-практичної конференції (350 kb)

"Сучасні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності. Частина 2"   Матеріали науково-практичної конференції (370 kb)

"Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти" 24.04.2009  Матеріали науково-практичної конференції (815 kb)

"Шлях України до економічної безпеки" 11.04.2009  Матеріали науково-практичної конференції

"Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний, юридичний аспекти" 14.03.2009  Матеріали науково-практичної конференції (465 kb)

2008


- Вгору -

"Актуальні проблеми соціальної, психологічної та виховної роботи в ОВС" 30.10.2008   Матеріали науково-практичної конференції (105 kb)

"Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах" 24.10.2008   Матеріали науково-практичної конференції (260 kb)

"Економічна бепека держави стан проблеми напрямки зміцнення" 10.10.2008   Матеріали науково-практичної конференції (740 kb)

"Національні та міжнародні механізми захисту прав людини" 19-20.09.2008   Матеріали науково-практичної конференції (255 kb)

"Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених" 24.05.2008   Матеріали науково-практичної конференції (275 kb)

"Проблеми дотримання прав людини в діяльності ОВС України" 22-23.05.2008   Матеріали науково-практичної конференції (190 kb)

"Актуальні прблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності" 17.05.2008   Матеріали науково-практичної конференції (2,2 Mb)

"Інформатизація ВНЗ МВС України" 15-16.05.2008   Матеріали науково-практичної конференції (1,9 Mb)

"Психолого-педагогічна складова підготовки працівників системи МВС" 18.04.2008   Матеріали науково-практичної конференції (230 kb)

"Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний, юридичний аспекти" 16.04.2008  nbsp; Матеріали круглого столу (150 kb)

"Проекти КПК та проблеми сучасного стану кримінально-процесуального законодавства" 06.02.2008   Матеріали семінару (335 kb)